Uplatnění výdajů procentem z příjmů v roce 2016

Poslanecká sněmovna odsouhlasila novelu zákona o daních z příjmů pro rok 2015. Ve zdaňovacím období 2015 dochází k zásadní změně v uplatnění tzv. výdajových paušálů pro osoby samostatně činné dle § 7 zákona o daních z příjmů. Zatímco u výdajů ve výši 30 % z příjmů (pronájem) a 40 % (nezávislá povolání) nedochází k žádným změnám, u výdajů 60 % (živnostenská podnikání) a 80 % (zemědělství, lesní a vodní hospodářství, živnosti řemeslné) z příjmů dochází nově k jejich „zastropování“.

U výdajového paušálu 60 % bude platit maximální možná výše uplatněných výdajů 1 200 000 Kč, u paušálu 80 % maximálně 1 600 000 Kč, což odpovídá v obou případech příjmům 2 000 000 Kč. Jak bude vypadat uplatnění novelizované části zákona v praxi?

Pan Jiří podniká jako programátor. Vzhledem k tomu, že jeho skutečné výdaje jsou velice nízké, uplatňuje výdaje procentem z příjmů 60 %. Jeho příjmy za rok 2016 budou činit 1 000 000 Kč, související výdaje budou 600 000 Kč a základ daně tedy 400 000 Kč. V tomto případě změnu oproti roku 2014 nijak nepocítí.

Ve druhém případě se panu Jiřímu v jeho podnikání zadaří a jeho příjmy budou za rok 2016 činit 2 500 000 Kč, ale související výdaje již nebudou 1 500 000 Kč (60 % z příjmů), ale jen z příjmu 2 000 000 Kč, tedy 1 200 000 Kč. Základ daně bude v roce 2016 činit 1 300 000 Kč, zatímco v roce 2014 by při stejných příjmech činil 1 000 000 Kč. V roce 2015 by tedy při identických příjmech pan Jiří odvedl na dani o 45 000 Kč více než v roce 2014.

Novelou zákona o daních z příjmů tak dochází k plánovanému zvýšení zdanění osob s vyššími příjmy.