Kdo je identifikovaná osoba?

Zákon o dani z přidané hodnoty se týká, ač se to může zdát nelogické, v některých případech i neplátců DPH. Část z nich se stává tzv. identifikovanou osobou, aniž by si to uvědomovala. V největší míře se to týká živnostníků nebo malých firem, které si zaplatí např. službu Google AdWords nebo reklamu na Facebooku. Kdy se tedy můžete stát identifikovanou osobou?

V první řadě musíte být osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, čili fyzická nebo právnická osoba uskutečňující ekonomickou činnost, případně právnická osoba nepovinná k dani (nezaložena za účelem podnikání).

V druhé řadě musíte uskutečnit alespoň jednu z těchto transakcí: pořídit v tuzemsku zboží z jiného členského státu EU, které je předmětem DPH (kromě třístranného obchodu), nakoupit službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (např. zmíněné Google AdWords, Facebook reklama), nakoupit zboží s instalací nebo montáží s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (např. nákup stroje s montáží od německé firmy), nakoupit zboží soustavami nebo sítěmi s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku nebo poskytnout službu s místem plnění v jiném členském státě EU, s výjimkou služby osvobozené od daně v tomto státě (např. v ČR zajistíte reklamní kampaň pro německou firmu).

Pokud se tedy stanete identifikovanou osobou, jste povinni podávat v zákonem stanovených případech daňová přiznání k DPH, případně i souhrnná hlášení. Na rozdíl od „klasického“ plátce DPH vystupuje identifikovaná osoba v rámci ČR jako neplátce a nemůže si uplatňovat nárok na odpočet z přijatých plnění.