Daňové poradenství

logo_KDPDaňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných

podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Zpracování daňových přiznání včetně možnosti prodloužení termínu k podání daňového přiznání z příjmu fyzických a právnických osob.

Daňová optimalizace v začátcích podnikání, ale i v jeho průběhu.

Daňové poradenství formou kontroly plnění daňových povinností.

Daňové audity za minulá období.

Konzultace týkající se daňové problematiky a zpracování odborných stanovisek ke konkrétní daňové problematice.

Ze zákona povinné pojištění odpovědnosti za škodou způsobenou daňovým poradenstvím.